12

Изображение

“12” е дебютната книга на Силвия Димитрова, назована на броя на месеците в годината. И зад тази синя корица са побрани 12 къси разказа, всеки от които е определен и с подзаглавие на даден месец. Всеки един от тези малки пространства от думи носи своята история, своето послание, разкрива героите си, тяхната душевност, тревожност и търсения в едно съвремие, което е непредсказуемо.

Прочетох всеки разказ по два пъти. Бавно. Първия път за да проследя историята и да потърся онова, което иска да ми каже, а втория просто за да слушам музиката, която идва от думите – красива, нежна…изящна… Да, такава проза се чете бавно. Някои от историите ме зашеметиха – „Осем (Януари)”, „Къщата (Април)”, „Виктория (Август)”, „Гарвани (Май)”, „Парабола (Септември)”… Усещах себе си, как минавам по редовете, стигам до последната дума, спирам се на точката след нея и чакам. Чакам онзи вътрешен глас да продължи да ми говори, да ми разказва, да ми внушава, да ме обърква, но единственото, което успяваше да премине през съзнанието ми, беше „Защо”. Вероятно думата „защо” може да бъде също толкова отговор, колкото и въпрос. Или поне аз така си обяснявам нещата, засега…

Късият разказ ми е сложна форма, както за писане, така и за четене, защото с малко на брой думи трябва да се каже много. Но в този малък сборник разказите внушават като импресия и говорят като поезия. Личи си, че перото, което ги е писало е заложило много на красивата подредба на думите, на огледалните понятия и на метафорите, които се преплитат. За мен тази проза е изгладена до съвършенство – като тънко стъкло – чупливо и тревожно, по чиято повърхност се плъзга отражението на смисъла.

Не претендирам, че съм разбрала разказите в дълбочина, разбрах ги за себе си, но където и да сложа книгата, ще я сложа с лице за да я гледам и в началото на всеки месец ще прочитам разказа предназначен за него. Така дните ми ще започват с думи и истории, в които ще откривам нови неща, докато веднъж не мине това число 12 и годината започне отново…